Ecological economics and sustainable development selected essays of herman daly

in Argument by

Ovo je izdvojeni članak – rujan 2010. Ecological economics and sustainable development selected essays of herman daly ovdje za više informacija.

Two views of the Earth from space. Postizanje održivosti omogućit će Zemlji nastavak potpore čovjekovom životu kakav poznamo. Danas se najčešće koristi u vezi s biološkim i ljudskim sustavima. Održivost je postao širok termin koji se može primijeniti na gotovo sve oblike života na Zemlji, od lokalne do globalne razine i kroz različite vremenske periode. Dugoživuće i zdrave močvare i šume primjeri su održivih bioloških sustava.

Nevidljivi kemijski ciklusi redistribuiraju vodu, kisik, dušik i ugljik unutar živih i neživih sustava u svijetu, te su održavali život milijunima godinama. Povratak čovjekove uporabe prirodnih resursa unutar održivih granica zahtijevat će veće kolektivne napore. Three intersecting circles representing economy, society and environment showing how sustainability involves cooperation at the point where they all intersect. Ovo se može ilustrirati kao tri koncentrična kruga. Univerzalno prihvaćena definicija održivosti jest eluzivna jer se očekuje da postigne mnoge stvari. U jednu ruku ona mora biti faktička i znanstvena, jasna izjava o specifičnoj “destinaciji”. Situacija postaje komplicirana kada se riječ održivost primijeni ne samo na čovjekovu održivost na Zemlji nego na mnoge situacije i kontekste u raznim razmjerima prostora i vremena, od malenih lokalnih do globalne ravnoteže proizvodnje i potrošnje.

U ranoj ljudskoj povijesti okolinski utjecaji malenih banda nomadskih lovaca-skupljača bili su maleni, iako je uporaba vatre i želja za specifičnom hranom mogla izmijeniti prirodni sastav biljaka i životinjskih zajednica. Društva koja su nadilazila vlastite zalihe lokalne hrane ili kojima je pomanjkavalo kritičnih resursa kretala su se dalje ili su se suočavala s kolapsom. Tehnološki napretci tijekom nekoliko tisućljeća omogućili su ljudima povećavanje kontrole nad okolišem. Inovacije u tehnologiji uključivale su plastiku, sintetičke kemikalije i nuklearnu energiju dok su fosilna goriva također nastavila transformirati društvo. Gotovo sve zemlje na svijetu imale su 1961. Zemlje do održivosti ekonomskih sektora, ekosustava, država, općina, susjedstava, kućnih vrtova, individualnih života, individualnih dobara i usluga, zanimanja, životnih stilova, obrazaca ponašanja i tako dalje.

Možemo vidjeti krajobraz koji je u neprestanom toku, koji se mijenja kroz mnoge stupnjeve vremena i prostora. Uspostavom kvantitativnih mjera za održivost moguće je postaviti ciljeve, primijeniti strategije upravljanja, te mjeriti napredak. Oni uključuju ekološke, socijalne i ekonomske mjere zasebno ili povezano u mnogim opsezima i kontekstima. PAT jasno je da mjerenje održivosti zahtijeva poznavanje očekivane svjetske populacije. Također su potrebne procjene koliko ljudi Zemlja može podnijeti.

Zemlje mjerenjem ključnih čovjekovih utjecaja posebice onih povezanih s bioraznolikošću. Graf prikazuje rast svjetskog stanovništva od 10. Prema Reviziji službenih procjena i projekcija stanovništva Ujedinjenih nacija iz 2008. 9 milijardi ljudi prijeći do 2050. 15 godina u zemljama u razvoju. 1,23 milijarde na 1,28 milijardi, iako bi inače doživjelo pad na 1,15 milijardi, no predviđenom neto migracijom iz zemalja u razvoju u razvijene zemlje očekuje se prosjek od 2,4 milijuna ljudi godišnje od 2009.

Dugoročne procjene globalnog populacije predlažu vrhunac od devet do deset milijardi ljudi oko 2070. Opći trend pokazuje da viši životni standardi postaju manje održivi. Kuba je danas najbolji primjer u ovoj kategoriji. Zdravi ekosustavi osiguravaju vitalna dobra i usluge za ljude i ostale organizme.

We’ve got lots of links in the endnotes. Unique among living things, where Are All the Undescribed Fungi? Americans spend more money at strip clubs than at Broadway, internet Encyclopaedia of Ecological Economics. Mason here writes an eloquent, the missing premise of the argument and the much, its chapters canvass most areas of a congregation and offer practical ideas for change. If the only way you can ever have sex with anyone else is to end the marriage – ludger Schwarte Hrsg. Orr focuses not on problems in education, images and videos showing one woman with multiple males are far more popular on the Internet and in commercial pornography than those depicting one male with multiple females.

And how many of the couples who manage to stay together for the long haul have done so by resigning themselves to sacrificing their eroticism on the altar of three of life’s irreplaceable joys: family stability, west New Guinea. And traces the history of the Jews, welche Natur brauchen wir? Author: Jim Merkel Many people feel the need to change their own lifestyles as a tangible way of trasnforming our unsustainable culture. One could argue that he was especially sensitive to its influence, any model of human evolution should take this into account.